فروزان چگونه از دست هواداران خشمگین فرار کرد؟

دیشب تراکتورسازان بعد شکست عجیب در رشت با پرواز اختصاصی خود به تبریز بازگشتند....

دیشب تراکتورسازان بعد شکست عجیب در رشت با پرواز اختصاصی خود به تبریز بازگشتند.

به گزارش مدال،هواداران خشمگین تراکتور در فرودگاه منتظر بازیکنان و بخصوص محسن فروزان بودند و اگر این بازیکن به دست آنها میفتاد معلوم نبود چه بلایی سر او می آمد.

هواداران تراکتور به خوبی می دانستند که آنها با پرواز اختصاصی وارد تبریز خواهند شد و سالن سی آی پی در اختیار آنها خواهد بود تا تمامی خروجی ها را محاصره کنند. هواپیمای تراکتور به زمین نشست و بازیکنان وارد سالن نشدند تا هواداران از ورود تیم مطلع نشوند و در این بین فروزان از مسیر اختصاصی فرودگاه را ترک کرد و سپس بازیکنان وارد سالن شدند.

جو عجیبی بر فرودگاه حاکم بود و تنها چند بازیکن ویژه از شعارهای رنگارنگ تراکتوری ها در امان ماندند. تراکتوری ها به دنبال فروزان بودند و مسیر های منتهی را با خودرو شخصی مسدود کرده و با ایجاد ترافیک در خودرو ها به دنبال فروزان بودند ولی این دروازبان جنجالی محل را ترک کرده بود.