فروش بخشی از سهام گلیزرها در منچستریونایتد

آورام گلیزر، یکی از مالکان منچستریونایتد، سهام خود به ارزش ۸۵ میلیون یورو را برای فروش گذاشته است....

به گزارش "ورزش سه"، آورام گلیزر اعلام کرده است که پنج میلیون سهم کلاس A خود را به فروش می رساند، هر چند که او ممکن است پس از اعلام این موضوع در معرض خسارت زیادی باشد اما این امر روی مالکیت باشگاه منچستریونایتد تاثیر نخواهد گذاشت.

یونایتد پنجشنبه شب این تصمیم گلیزر را اعلام کرد و گفت که انتظار دارد این سهام تا روز سه شنبه به فروش برسند. با توجه به نرخ فعلی بازار بورس انتظار می رود که مبلغی در حدود ۸۵ میلیون یورو از فروش این سهام عاید آورام گلیزر شود.

فروش این سهام باعث می شود تا درصد مالکیت گلیزر در منچستریونایتد، از ۷۸ درصد به ۷۴.۹ درصد کاهش یابد و البته گفته شده است که خانواده گلیزر که سهامداران اصلی یونایتد هستند، قصد ندارند از مالکیت خود بر این باشگاه چشم پوشی کنند.

در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که باشگاه از فروش این سهام هیچ سودی نمی برد: "منچستریونایتد امروز ۵ میلیون از سهام کلاس A معمولی خود را که متعلق به آورام گلیزر بود برای فروش گذاشت.

منچستریونایتد هیچ سودی از فروش این سهام عادی کلاس A دریافت نخواهد کرد. پیش‌بینی می شود که این سهام تا تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۱ به فروش برسند."

سهام کلاس A یک دهم حق رای سهام کلاس B را دارند و خانواده گلیزر نیز سهامداران عمده منچستریونایتد هستند. گفته می شود که خانواده گلیزر قصد ندارند که کنترل منچستریونایتد را واگذار کنند. اگر این سهام به فروش برسند، سهام خود آورام گلیزر در یونایتد به ۱۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت اما همه خانواده گلیزر در کنار هم حدود ۷۵ درصد سهام یونایتد را در اختیار دارند.

به طور خلاصه باید گفت که فروش این سهام هیچ تاثیری روی خانواده گلیزر نخواهد گذاشت و آنها همچنان اکثریت قریب به اتفاق سهام یونایتد را در اختیار دارند و هیچ برنامه ای برای فروش سهام خود در آینده نزدیک ندارند.

از نظر وضعیت مالی باشگاه، یونایتد هفته گذشته در آخرین گزارش مالی خود اعلام کرد که رشد بدهی خالص باشگاه به ۵۴۷ میلیون یورو رسیده است که در مقایسه با نتایج سال گذشته بیش از ۷۷ میلیون یورو افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی اصلی ثابت مانده است . می توان فهمید که افزایش بدهی خالص عمدتاً به دلیل کمبود درآمد ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان بوده است.

تگ ها


منچستر یونایتد