فرگوسن پاسخ داد؛ مسی یا مارادونا؟

فرگوسن معتقد است که مسی از مارادونا بازیکن بهتری است...

فرگوسن معتقد است که مسی از مارادونا بازیکن بهتری است

در شرایطی که نظرات موافق و مخالفی درباره مقایسه مسی با سایر بازیکنان مطرح فوتبال وجود دارد، این‌بار سر الکس فرگوسن مسی را بهتر از مارادونا می‌داند.
به گزارش خبرنگار مدال، فرگوسن در مصاحبه با تایمز گفت: مسی از مارادونا بهتر است. مارادونا فقط چند فصل در بهترین سطح قرار داشت ولی مسی هر فصل می‌درخشد و افتخاراتی کسب می‌کند و این ستاره افول نمی‌کند.
در همین خصوص در روزهای اخیر مورینیو نیز با تمجید از این ستاره آرژانتیتی عنوان کرده بود که مسی ده سال است که در اوج قرار دارد و در صدر بهترین‌ها است و این در نوع خود بی‌نظیر است.