فریادهای رحمتی: به روح خواهرم قرار نبود منشا پنالتی بزند

سنگربان استقلال از خودش دفاع کرد....

سنگربان استقلال از خودش دفاع کرد.

سید مهدی رحمتی در گفت وگو با فردی ناشناس از خودش دفاع کرد.

به گزارش مدال، دقایقی قبل ویدیویی از فریادهای سید مهدی رحمتی و توضیحات وی به فردی ناشناس منتشر شده که در آن ویدیو رحمتی که به شدت سرآسیمه است می گوید: قرار نبود منشا پنالتی را بزند؛ به روح خواهرم منشا نبود.

سپس وقتی آن فرد به رحمتی می گوید شفر گفته تو مانع پنالتی نزدن منشا شدی، رحمتی می پرسد: شفر گفته؟ و سپس با سرعت صحنه را ترک می کند!