فری استایل، بندبازی و حرکات نمایشی با موتور در «گرندپری» موناکو

سه نفر از ورزشکاران ماهر تیم رد بول هفته گذشته به موناکو سفر کرده بودند تا در حاشیه رقابت های فرمول یک حرکات نمایشی اجرا کنند ......

سه نفر از ورزشکاران ماهر تیم رد بول هفته گذشته به موناکو سفر کرده بودند تا در حاشیه رقابت های فرمول یک حرکات نمایشی اجرا کنند. اجرای دیدنی این تیم که شامل یک فری استایلر، یک بندباز و یک موتور سوار می شود را در مدال ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس