فری رانینگ در قبرستان هواپیماها با «جیسن پال» (دوبله)

جیسن پال و دوستش در جستجوی مکانی جدید و چالشی نو برای فری رانینگ کارشان به محل عجیبی می کشد که قبلا کمتر دیده شده ......

«جیسن پال» و دوستش در جستجوی مکانی جدید و چالشی نو برای فری رانینگ کارشان به محل عجیبی می کشد که قبلا کمتر دیده شده. برای سر در آوردن از آخرین ماجراجویی او این ویدئو را از دست ندهید. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس