فساد در ریو همچنان ادامه دارد

المپیک ریو با اینکه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، اما همچنان پر حاشیه است ......

المپیک ریو با اینکه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، اما همچنان پر حاشیه است. به طوری که حتی از خارج از این کشور اقدامات غیرورزشی در رابطه با ریو 2016 صورت می گیرد. در آخرین اتفاق رییس کمیته المپیک اروپا به دلیل فساد مالی و فروش غیرقانونی بلیط این رقابت ها بازداشت شد.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک