فسخ قرارداد ملی‌پوش والیبال با تیم لهستانی

قرارداد بازیکن تیم ملی والیبال کشورمان با باشگاه لهستانی‌اش فسخ شد....

باشگاه لهستانی، ضمن اعلام این خبر، نوشت: صالحی در هفته پیش رو، تحت عمل جراحی شانه قرار می‌گیرد و قراردادش با توافق هر دو طرف، لغو شده است.

صالحی پس از عمل جراحی، حدود شش ماه از میادین به دور خواهد بود.

تگ ها


والیبال میثم صالحی تیم ملی والیبال ایران