فعالیت کابل‌راه‌ در پیست‌های‌ اسکی فاقد مجوز ممنوع است

مدیرکل استاندارد تهران گفت: کابل‌راه‌های پیست‌های اسکی بدون مجوز بهره‌برداری، اجازه فعالیت ندارند....

به گزارش خبرگزاری مهری به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری در بازدید از کابل‌راه‌های پیست‌های اسکی دربندسر و شمشک، در راستای بررسی وضعیت تجهیزات آن، اظهار داشت: ما با بهره‌برداران تجهیزات کابل‌راه‌ها برای استانداردسازی، با لحاظ الزامات ایمنی و استاندارد، همدلانه همکاری می‌کنیم.

مدیرکل استاندارد تهران افزود: دو تله‌سیژ پیست شمشک، مثل سابق به دلیل عدم تأمین شرایط و الزامات استاندارد مربوطه، غیرفعال و پلمب بوده و مجاز به بهره‌برداری نیست.

وی با تاکید بر اجباری بودن استاندارد این تجهیزات، ادامه داد: دربندسر نیز دارای ۳ خط تله‌سیژ و یک خط تله‌کابین است که در حال تکمیل مراحل استانداردسازی و تمدید مجوز بهره‌برداری از اداره کل استاندارد استان تهران است.

طاهری گفت: در استان تهران از مجموع ۱۸ خط کابل‌راه موجود، امسال ۱۳ خط فعال و ۵ خط هم غیرفعال و درحال تأمین شرایط استاندارد برای فعالیت هستند.

تگ ها


محمودرضا طاهری اداره کل استاندارد استان تهران پیست اسکی