فغانی مهمان ویژه دیدار پیکان -نفت

علیرضا فغانی، داور بینالمللی کشورمان در ورزشگاه تختی نظارهگر دیدار نفت و پیکان است ......

 علیرضا فغانی، داور بین‌المللی کشورمان در ورزشگاه تختی نظاره‌گر دیدار نفت و پیکان است.
این دیدار تا دقیقه 63 با تک گل مهدی شیری از روی نقطه پنالتی به نفع پیکان در جریان است.

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال