فقط جریمه نقدی عبدولی بخشیده شده است

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی گفت: مدت زمان محرومیت سامان و کرامت عبدولی کاهش نیافته است ......

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی گفت: مدت زمان محرومیت سامان و کرامت عبدولی کاهش نیافته است.
نادر شکری درباره دلیل کاهش محرومیت برادران عبدولی و حضور آنها در اردوهای تیم ملی گفت: رأی کمیته انضباطی در مورد متخلفین رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی بلافاصله اعلام شد و مدت زمان محرومیت در آرای صادره از زمان صدور آن محاسبه می‌شود.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی ادامه داد: طبق آیین نامه انضباطی کشتی‌گیران می‌توانستند در کمیته استیناف فدراسیون نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کنند و در مورد برادران عبدولی، آنها در زمان مقرر نسبت به درخواست تجدید نظر در کمیته استیناف اقدام کردند.
وی تصریح کرد: در مورد سعید عبدولی هم با توجه به حضور وی در کمیته استیناف و بررسی صورت گرفته، حکم قبلی وی شامل 6 ماه محرومیت قطعی و 6 ماه محرومیت تعلیقی مجموعا یکسال بود که در استیناف مدت یکسال باقی ماند لیکن با اعمال کیفیات مخففه به 3 ماه قطعی و ۹ ماه تعلیقی تغییر کرد و در نهایت حکم نهایی وی 3 ماه محرومیت قطعی و 9 ماه محرومیت تعلیقی است. ضمن اینکه مدت زمان محرومیت کرامت همچنان باقی است و کمیته استیناف فقط ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی را بخشیده شده است. محرومیت سامان عبدولی نیز از 3 ماه قطعی به 3 ماه تعلیقی تبدیل شد ولیکن با توجه به اینکه ایشان قبلا محرومیت تعلیقی داشته‌اند سه ماه محرومیت قبلی نیز باید اعمال شود.
شکری در پایان خاطر نشان کرد: البته طبق آیین نامه انضباطی در صورتی که دو سوم محرومیت کشتی‌گیران طی شود، آنها می توانند درخواست بخشش دهند و با نظر رئیس فدراسیون مابقی محرومیت آنها بخشیده شود.

 

تگ ها


کشتی