فوتبالوژی(2): کیلین و کارخانه بازیکن‌سازی؛ از آژاکس تا لاماسیا

در اپیزود دوم فوتبالوژی سراغ نسل طلایی آژاکس، داستان طلاقی که موناکو را تبدیل به کارخانه بازیکنسازی کرد، آکادمیهای فوتبال اروپا و برنامه زندگی بازیکنان در لاماسیا رفتهایم ......

در اپیزود دوم فوتبالوژی سراغ نسل طلایی آژاکس، داستان طلاقی که موناکو را تبدیل به کارخانه بازیکن‌سازی کرد، آکادمی‌های فوتبال اروپا و برنامه زندگی بازیکنان در لاماسیا رفته‌ایم.

تگ ها


فوتبالوژی ویدئو کیلیان امباپه متیس دلیخت فرنکی دی یانگ پاری سن ژرمن آژاکس اردیویسه هلند لوشامپیونه فرانسه فوتبال