فوتبالوژی (4): نشانه‌ها از قهرمانی ایران می‌گویند/ داستان یک انتقام

نگاهی به مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و تقابل و انتقام از عراق....

در اپیزود جدید فوتبالوژی نگاهی داشته‌ایم به نقاط ضعف و قوت ایران در جام ملت‌های 2019 امارات.