فوتبالیست های بزرگی که در سپتامبر 40 ساله شدند!

در این ویدئو به آمار و ارقام بازیکنان بزرگی همچون شفچنکو، رونالدو، بالاک و توتی می پردازیم که در ماه سپتامبر تولد آن ها بود و 40 ساله شدند ......

در این ویدئو به آمار و ارقام بازیکنان بزرگی همچون شفچنکو، رونالدو، بالاک و توتی می پردازیم که در ماه سپتامبر تولد آن ها بود و 40 ساله شدند.

تگ ها


فوتبال