فوتبالی‌ها به عیادت حسن حبیبی رفتند

مرد بزرگ فوتبال ایران بیمار است...

حسن حبیبی چهره ماندگار فوتبال ایران در بیمارستان پارس بستری است.
به گزارش مدال، طی چند روز اخیر بسیاری از فوتبالی ها به ملاقات حسن آقا رفته اند.
خوشبختانه بزرگمرد فوتبال ایران تحت نظر پزشکان مراحل درمان خود را سپری می کنند و حال عمومی اش رضایت بخش اعلام شده است.
ما در مجموعه‌ی مدال، امیدواریم حسن آقا را هر چه سریع تر با بهبودی کامل در جمع اهالی ورزش ببینیم.

 

تگ ها


فوتبال