فوتبال با ماشین‌های اوراق و دروازبانی جرثقیل‌ها!

خلاقیت بشر در سرگرم کردن خود تمامی ندارد. این مدل جدید فوتبال با ماشین ها ......

خلاقیت بشر در سرگرم کردن خود تمامی ندارد. این مدل جدید فوتبال با ماشین های اوراق و توپ دو و نیم متری آنقدر محبوب شده که برای خودش لیگی منظم دارد و بازی اندرویدیش هم به بازار آمده است.  

تگ ها


فوتبال