فوتبال در آب و هوای غیر ممکن!

از گردباد و برف تا طوفان و تگرگ، در این ویدیوی جالب و بعضا ترسناک منتخبی از بازی های فوتبال در آب و هوای غیرممکن را با هم می بینیم ......

از گردباد و برف تا طوفان و تگرگ، در این ویدیوی جالب و بعضا ترسناک منتخبی از بازی های فوتبال در آب و هوای غیرممکن را با هم می بینیم.  

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال