فوتبال در دریاچه های ترکیه!

......

تصاویری از بازی محلات ترکیه در زمینی که بیشتر مناسب شنا و شیرجه است تا فوتبال!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال