فوتبال فری استایل با شرکت «دله آلی»

در این قسمت از مجموعه فوتبال فری استایل، دله آلی، ستاره تاتنهام، میهمان برنامه بود و دو مجری خوش تکنیک برنامه را با دو سه چشمه از هنر خود به وجد آورد ......

در این قسمت از مجموعه «فوتبال فری استایل»، «دله آلی»، ستاره تاتنهام، میهمان برنامه بود و دو مجری خوش تکنیک برنامه را با دو سه چشمه از هنر خود به وجد آورد.

تگ ها


فوتبال