فوتبال فری استایل با شرکت «نیمار»

نیمار،ستاره برزیلی بارسلونا میهمان این برنامه از مجموعه فوتبال فری استایل است و دو مجری برنامه را مقهور تکنیک فوق العاده خود می کند ......

نیمار،ستاره برزیلی بارسلونا میهمان این برنامه از مجموعه «فوتبال فری استایل» است و دو مجری برنامه را مقهور تکنیک فوق العاده خود می کند.

تگ ها


فوتبال