فوتبال نوستالژی؛ایران ۲ - عراق ۱(بازی‌های غرب اسیا ۲۰۰۷)/ویدیو

فینال بازی‌های غرب آسیا ۲۰۰۷ اردن...

نوستالژی ۳ تیر ۱۳۸۶
ایران ۲ - عراق ۱
گلها : حسین بادامکی و هاشم بیک زاده
فینال بازی های غرب اسیا ۲۰۰۷ اردن...
فتح نخستین جام پرویزخان مظلومی در قامت مربیگری در سطح ملی با گلهای بادامکی و  بیگ زاده

بیشتر ببینید:

فوتبال نوستالژی؛اسپانیا ۱ - دانمارک ۱(جام ملتهای اروپا ۱۹۸۴)/ویدیو

 

تگ ها


ویدئو نوستالژی ایران عراق فوتبال