فوتوکلیپ؛ زنان (ن)می خواهند به ورزشگاه بروند!

مساله ورود زنان به ورزشگاه های فوتبال به کلاف سردرگمی در ایران بدل شده است ......

مساله ورود زنان به ورزشگاه های فوتبال به کلاف سردرگمی در ایران بدل شده است. دومین فوتوکلیپ اختصاصی مدال دلنوشته ای در این باب است! با مدال همراه باشید.

متن و تدوین از: النا غلامی

تگ ها


پیشنهاد مدال فوتوکلیپ پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال