فوتوکلیپ؛ « فوتبال در آفتاب و سایه » / جام جهانی ۲۰۱۴

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفتهی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام فوتبال در آفتاب و سایه دارد ......

ادواردو گالئانو، شاعر اهل اروگوئه که شیفته‌ی فوتبال هم بود، کتابی بسیار معروف به نام «فوتبال در آفتاب و سایه» دارد. گالئانو در این کتاب به سبکی شاعرانه تاریخ فوتبال را روایت کرده است. در مجموعه فوتوکلیپی اختصاصی از اپلیکیشن مدال تاریخ جام جهانی را به روایت شیرین گالئانو تا جام جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی مرور کردیم. گالئانو سال ۲۰۱۵ از دنیا رفت و فرصت نکرد جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را روایت کند. در این قسمت روایت مدال را از جام جهانی ۲۰۱۴ - با نگاهی به سبک گالئانو - تقدیم شما می‌کنیم.