فوتو کلیپ اختصاصی؛صلاح ملت مصر و صلاح مملکت ما!

بعضی واژهها مثل عقل و عشق با هم در تضاد هستند و این روزها انگار ورزش و سیاست هم به فهرست این واژهها اضافه شدهاند ......

بعضی واژه‌ها مثل عقل و عشق با هم در تضاد هستند و این روزها انگار ورزش و سیاست هم به فهرست این واژه‌ها اضافه شده‌اند. ورزشکارها به سیاست وارد می‌شوند و سیاست‌مدارها به ورزش، درحالیکه حتی صلاحیت‌شان هم مهم نیست. اما خوش به حال کسی که مثل محمد صلاح، صلاحیتش از طرف مردم تایید شود! 

متن و تدوین: النا غلامی

تگ ها


پیشنهاد مدال فوتوکلیپ لیگ برتر فوتبال