فوری: هواپیمای حامل مهاجم کاردیف پیدا شد

هواپیمای مفقود شده که حامل امیلیانو سالا بود، سرانجام پیدا شد....

هواپیمای مفقود شده که حامل امیلیانو سالا بود، سرانجام پیدا شد.

هواپیمای حامل امیلیانو سالا، مهاجم 28 ساله آرژانتینی در سواحل انگلیس یافت شده است.

به گزارش مدال، بر اساس گفته های دیوید مایرن، کارشناس امور دریایی که در کنار اداره تحقیقات حوادث هواپیمائی مسئول این عملیات بوده و در حال جستجو با قایقی در سواحل برای یافتن هواپیمای خارج شده از رادار بودند، این هواپیمای پیدا شده است اما هنوز نشانه ای از سرنشینان آن نبوده و به نظر می رسد هم امیلینو سالا و هم خلبان این پرواز دیوید ابیتسون، از دنیا رفته باشند.

حالا و با اعلام خانواده خود امیلیانو سالا، لاشه هواپیمای حامل این بازیکن که هفته گذشته در مسیر سفر از نانت به کاردیف ناپدید شده بود، در کانال مانش در جنوب انگلیس پیدا شده است.

اسکای اسپورتس مدعی شد کارشناسان هویت و محل هواپیما را تایید کرده اند و در مرحله جدید فعالیت و در مراحل اولیه جستجوی صبح امروز حدود ساعت 9، این هواپیما پیدا شده است. دیوید مایرن این اخبار را ویرانگر خواند، اما در ادامه مدعی شد با یافتن هواپیما حداقل ما می توانستیم پاسخی به خانواده سالا بدهیم.

تلاش های اولیه برای جستجوی هواپیما پس از سه روز منتفی شد، اما پس از جمع آوری صندوقی برای ادامه این روند، گروه های جستجو تلاش های خود را ادامه دادند و در نهایت لاشه این هواپیما پیدا شد.