فوری :پایان کار احمد مددی در استقلال

احمد مددی مدیرعامل استقلال از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد تایید وزیر ورزش قرار گرفت...

 درحال تکمیل...

تگ ها


احمد مددی استقلال تهران