فوسانی جانشین برانکو در الاهلی شد

فوسانی با توجه به پاسخ منفی برانکو به عنوان سرمربی الاهلی انتخاب شد....

فوسانی با توجه به پاسخ منفی برانکو به عنوان سرمربی الاهلی انتخاب شد.

به گزارش مدال،همان طور که پیس بینی می شد با توجه به قرارداد برانکو با باشگاه پرسپولیس،او عملا نمی توانست به پیشنهاد باشگاه الاهلی پاسخ مثبت دهد.برهمین اساس و با توجه به خبر الشرق الوسط فوساتی گزینه باشگاه الاهلی امروز به عنوان سرمربی الاهلی انتخاب شد.