فیفا 18؛ ده تکل زن برتر «بوندسلیگا»

منتخبی از زیباترین و دقیق ترین تکل هایی که توسط بهترین تکلزنان نسخه جدید بازی فیفا مانند هاملز و ویدال در بوندسلیگای آلمان زده شده است ......

منتخبی از زیباترین و دقیق ترین تکل هایی که توسط بهترین تکل‌زنان نسخه جدید بازی فیفا مانند «هاملز» و «ویدال» در بوندسلیگای آلمان زده شده است.

تگ ها


گیم فوتبال