فیفا 19؛ تیزر لیگ قهرمانان اروپا

تیزر شروع دوباره لیگ قهرمانان اروپا در نسخه آخر بازی فیفا....

تیزر بازی محبوب فیفا در نسخه 2019 و شروع دوباره لیگ قهرمانان اروپا.