فینال دیدنی زنان در مسابقات اسکیت روی یخ ردبول

در این ودیو مروری داریم بر دور نهایی از رقابتهای اسکیت روی یخ زنان ردبول کرشد آیس که با هیجان دوچندان انجام شد ......

در این ودیو مروری داریم بر دور نهایی از رقابت‌های اسکیت روی یخ زنان ردبول کرشد آیس که با هیجان دوچندان انجام شد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس