فینال زنان مسابقات ردبول کرشد آیس 2018

دور نهایی از مسابقات اسکیت روی یخ ردبول کرشد آیس که با قهرمانی آماندا ترونزو همراه شد را در این ویدیو ببینید ......

دور نهایی از مسابقات اسکیت روی یخ ردبول کرشد آیس که با قهرمانی آماندا ترونزو همراه شد را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس