قابل توجه طلبکاران سرشناس نفت

بر اساس مقررات ، تيم ها براي حضور در ليگ هاي مختلف بايد تضمين لازم را به فدراسيون برگزار كننده بازي ها بدهند ......

بر اساس مقررات ، تيم ها براي حضور در ليگ هاي مختلف بايد تضمين لازم را به فدراسيون برگزار كننده بازي ها بدهند.
در صورت انحلال تيم ها، ديون باشگاه منحل شده از محل اين تضمين ها پرداخت مي شود.
نفت رفت، صبا و راه آهن هم احتمالا همين مسير را مي روند.
تضمين لازم گرفته نشده. 
آيا طلبكاراني كه سراغ فيفا مي روند مي توانند از فدراسيوني كه تضمين نگرفته طلب شان را بگيرند؟

عبدالصمد ابراهیمی_ کارشناس حقوقی فوتبال

تگ ها


اخبار روز فوتبال