قانون جدید فیفا درباره فسخ قرارداد یک طرفه بازیکنان

فیفا تأیید کرد نگرفتن حقوق می تواند باعث فسخ قرارداد یک طرفه از سوی بازیکن شود ......

فیفا تأیید کرد نگرفتن حقوق می تواند باعث فسخ قرارداد یک طرفه از سوی بازیکن شود.

مقامات فيفا به بازيكنان فوتبال اين اجازه را داده اند تا در صورتي كه باشگاه هايشان حقوق و دستمزد آنها را پرداخت نكردند و يا رفتار درست و مناسبي با آنها نداشتند، باشگاه را ترك كنند. اين موضوع توسط بالاترين مقام فيفا همراه با FIFPro سنديكاي بين المللي بازيكنان اعلام شد.

طبق اين تصميم، بازيكنان مي توانند در صورتي كه براي دو ماه حقوق هايشان را دريافت نكردند و يا مورد بد رفتاري قرار گرفتند (به عنوان مثال مجبور شدند تا جداي از ساير بازيكنان و به تنهايي تمرين كنند) قراردادشان را فسخ كنند و به باشگاه ديگري بپيوندند.

فيليپه پيات، رئيس FIFPro در اين رابطه گفت: «اگرچه تيم ها در ليگ هايي بزرگ و پرطرفدار با بازيكنان شان خوب رفتار مي كنند اما ليگ هايي نيز هستند كه در آنها حقوق كاري فوتباليست ها به صورت روزمره ناديده گرفته مي شود.»

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال