قانون ۳ + ۱ در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹

قانون ۳ + ۱ در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد به گزارش مدال قرار است تا در این د ......

قانون ۳ + ۱ در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد


به گزارش مدال قرار است تا در این دور از لیگ قهرمانان آسیا هر تیم تنها توانایی استفاده از 4 بازیکن خارجی را داشته و از میان این 4 بازیکن اما باید یک نفر آسیایی باشد

همچنین تیم ها می توانند حداقل 18 و حداکثر 30 بازیکن را ترکیب خود قرار دهند و هر بازیکن از آغاز رقابت باید شماره اختصاصی خود را داشته باشد و تا پایان رقابت توانایی تغییر آن را ندارد.

 

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال