قبل از ستاره های بارسا و رئال این مثلث محبوب جهان بود

قبل از آنکه ستاره های بارسا و رئال دنیای طرفداری فوتبال را قبضه کنند جورج بست، لاو و بابی چارلتون محبوب جهانیان بودند ......

قبل از آنکه ستاره های بارسا و رئال دنیای طرفداری فوتبال را قبضه کنند جورج بست، لاو و بابی چارلتون محبوب جهانیان بودند. این ویدیو را ببینید تا دلیل محبوبیت آن سه ستاره را بفهمید.

تگ ها


فوتبال