قبل مسی و رونالدو، مریخی بود (دوبله)

رونالدوی برزیلی که به پدیده یا Phenomenon مشهور است، یکی از نوابغ دنیای فوتبال بود که با وجود مصدومیت های زیادی که گریبان گیرش بود، همیشه در زمین فوتبال می درخشید و تماشاچیان را مسحور خودش می کرد ......

رونالدوی برزیلی که به پدیده یا Phenomenon مشهور است، یکی از نوابغ دنیای فوتبال بود که با وجود مصدومیت های زیادی که گریبان گیرش بود، همیشه در زمین فوتبال می درخشید و تماشاچیان را مسحور خودش می کرد. این ویدیو، به او و استعدادهای شگرفش اختصاص دارد.   

تگ ها


پیشنهاد مدال ویدئو فوتبال