قدردانی برانکو و بازیکنان پرسپولیس از هواداران/ ویدیو

سرمربی و بازیکنان پرسپولیس پس از غلبه بر پیکان از هواداران حاضر در ورزشگاه شهدای شهر قدس قدردانی کردند ......

سرمربی و بازیکنان پرسپولیس پس از غلبه بر پیکان از هواداران حاضر در ورزشگاه شهدای شهر قدس قدردانی کردند.