قرارداد تیم ملی برای البسه نهایی نشده است

فدراسیون فوتبال درباره قرارداد البسه تیم ملی اطلاعیه ای صادر کرد. از آنجاییکه فرآیند مناقصه البسه تیم ملی هنوز به ا ......

فدراسیون فوتبال درباره قرارداد البسه تیم ملی اطلاعیه ای صادر کرد.

از آنجاییکه فرآیند مناقصه البسه تیم ملی هنوز به اتمام نرسیده و تا زمانی که فدراسیون به یک توافق نهایی با یکی از برندهای معتبر در این زمینه برسد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر اقلامی که در این بخش در دسترس فدراسیون فوتبال است و به اندازه کافی در محل ذخیره البسه موجود می باشد، تصمیم فدراسیون بر این شده است که از تمامی اقلامی که در حال حاضر در اختیار فدراسیون قرار دارد و از سرمایه موجود در زمان و مکان مناسب استفاده شود. بدیهی است تا زمان مشخص شدن اسپانسر تیم ملی در زمینه البسه و تصمیم گیری نهایی در این خصوص و به دلیل دفاع و حفاظت از منابع فنی و مالی تیم ملی فوتبال کشورمان از محل ذخیره البسه موجود استفاده خواهد شد.

تگ ها


فوتبال