قرارداد «ویلموتس» باحضور دستگاه‌های امنیتی و نظارتی بررسی می‌شود

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای بررسی قرارداد ویلموتس به این کمیسیون دعوت می شوند....

سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی قرارداد ویلموتس اظهار داشت: اوایل هفته جاری جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت بررسی این پرونده برگزار می شود.

وی بیان کرد: ما از نمایندگان دستگاه های نظارتی و امنیتی دعوت کرده‌ایم تا گزارش‌های خود درباره پرونده ویلموتس را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه دهند.

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ دیدگاه، اسناد و نظرات دستگاه های امنیتی و نظارتی را درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اتخاذ می کند تا سپس بررسی های خود را در این زمینه جمع بندی کند.

تگ ها


تیم ملی فوتبال ایران کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سید نظام الدین موسوی