قرارداد یحیوی با مجیس عمان رسمی شد

قرداد محمد علی یحیوی با باشگاه عمانی رسمی شد....

قرارداد محمد علی یحیوی در لیگ‌ عمان رسمی شد.

به گزارش خبرنگار مدال، محمد علی یحیوی پیشکسوت استقلال که خبر توافقش با باشگاه مجیس عمان، چهارشنبه شب رسانه ای شد، قرارداد خود را به صورت رسمی با این باشگاه به ثبت رسانید.
مدت قرارداد یحیوی با احتساب ۶هفته باقیمانده از فصل جاری، ۱/۵سال عنوان شده است.

تگ ها


فوتبال