قرار داد احسان پیرهادی با سیاه پوشان

احسان پیرهادی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال مس رفسنجان با قراردادی یک ساله به جمع سیاه پوشان مشهدی پیوست ......

احسان پیرهادی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال مس رفسنجان با قراردادی یک ساله به جمع سیاه پوشان مشهدی پیوست. 

تگ ها


اخبار روز فوتبال