قربانی سوم کی روش کیست؟

بعد از دکتر علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال امیر عابدینی هم جایگاه خود را در چارت مدیریتی فدراسیون فوتبال از دست داد! به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی: برکناری علیرضا اسدی از سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال درست زما ......

بعد از دکتر علیرضا اسدی – دبیر کل فدراسیون فوتبال امیر عابدینی هم جایگاه خود را در چارت مدیریتی فدراسیون فوتبال از دست داد!

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی: برکناری علیرضا اسدی از سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال درست زمانی اتفاق افتاد که کی روش بی مقدمه و به یکباره مصاحبه تندی علیه دبیر کل فدراسیوت فوتبال انجام داد و چون از واژه های چون بی مصرف، حقه باز و... استفاده کرده بود طبیعی بود دکتر علیرضا اسدی در مقام دفاع بر آید و چون می دانست این مصاحبه – مصاحبه آخر اوست و فدراسیون فوتبال فدراسیونی نیست که در دعوای کی روش با دیگران در مقام دفاع از دیگران بر آید هر چه دل تنگش خواست گفت و البته طبیعی بود در ادامه فدراسیون فوتبال در پس حمایت از کی روش بر آید. چرا که کی روش سرمربی تیم ملی است و با ایران قرارداد داد دارد و اخیرا ایران را به رتبه 23 جهانی برده و میهمان رئیس جمهور بوده و...

خلاصه این کش و قوس همه را به این نتیجه رساند در فوتبال خواست های کی روش مورد توجه فدراسیون فوتبال است. همان طور که پیش تر فدراسیون فوتبال در قبال اخراج دستیاران ایرانی هیچ واکنشی از خود نشان نداد این بار هم آب از آب تکان نخورد و حتی مصاحبه های تند منتقدین از جمله خداداد عزیزی و محمد مایلی کهن هم نتوانست افکار عمومی را علیه فدراسیون فوتبال تهییج کند و  در نهایت باعث بازگشت علیرضا اسدی به فدراسیون فوتبال شود. به این خاطر که افکار عمومی بیشتر طرفدار کی روش هستند.

بعد از دکتر علیرضا اسدی – امیر عابدینی بود که قربانی شد. البته کی روش علیه امیر عابدینی مصاحبه ای انجام نداد و امیر عابدینی هم در مقام پاسخ بر نیامد. در مورد امیر عابدینی گفته می شود یک ماهی است که بر سر کار حاضر نمی شود و استعفاء داده. در مورد علیرضا اسدی هم این طور گفته شد در حالی که استعفایی فعلا رو نشده است.

شاید اشکال کار از جایی بود که امیر عابدینی بعد از برکناری علیرضا اسدی مصاحبه ای کرد و گفت مهدی تاج فضای فدراسیون فوتبال را امنیتی و سیاسی کرده است.

امیر عابدینی در ماه های اخیر برای حق پخش تکاپوی زیادی داشت و حتی برای عقد قرارداد با آدیداس راهی آلمان شد. مدیریت او در زمینه اقتصاد مورد وثوق مهدی تاج بود.

امیر عابدینی هم یکی از مخالفان کی روش است. او بارها با کی روش جنگ رسانه ای کرده و او هم یکی از کسانی بود که کی روش بر جدایی او از بدنه فدراسیون فوتبال تاکید داشت و حال کی روش از این اتفاق خوشحال است. چه اینکه در اخراج او نقش داشته و چه نداشته!
نفر سومی که قربانی کی روش می شود کیست؟ کی روش ماه هاست با عباس ترابیان میانه ی خوبی ندارد. هم چنین علی کفاشیان. اما فعلا زورش به این ها نرسیده. و شاید این ها کاری نکرده اند که فدراسیون فوتبال بهانه ای برای اخراج آنها پیدا کند.

اما یک واقعیت مهم. در کمتر کشوری است که مربی تیم ملی در بدنه ی فدراسیون فوتبال منتقد نداشته باشد. همان طور که در باشگاه ها همه ی اعضای هیات مدیره طرفدار سرمربی نیستند. نمونه اش در استقلال زمانی نه تنها طرفدار علیرضا منصوریان نیست بلکه با او زوایه هم دارد و بارها علیه او مصاحبه کرده و حتی می خواسته به جای علیرضا منصوریان مربی خارجی بیاورد! آیا زمانی از استقلال اخراج شد.

بی شک اگر کی روش خوب مدیریت نشود در آتی ادبیات تند و تیز و گاهی بی ادبانه او دامن مهدی تاج را هم خواهد گرفت چون او عادت کرده همه منتقدین و مخالفینش را بد و تیره می بیند و گویی تنها اوست که دغدغه فوتبال ایران را دارد و انگار نه انگار که ما پیش تر هم در رنکنیگ فیفا در رتبه ای بهتر از 23 قرار داشتیم ...

کی روش خوب است. دانش فنی او. مدیریتش. تهییج کردن بازیکنان. نظم و دیسپلین و... اما یک رفتار زشت دارد. برخورد بی ادبانه با کسانی که منتقد او هستند و این عدم برخورد با او شان و منزلت فوتبالی ها را پایین آورده است و همه را به این نتیجه رسانده که در فدراسیون فوتبال فرمان دست کی روش است.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال