مراسم قرعه کشی سوال روز جشنواره نوروزی-سری اول

سری اول مراسم سوال روز جشنواره نوروزی روز شنبه 17ام فروردین برگزار شد...

مدالی های عزیز جشنواره سوال روز در روز شنبه 17ام به پایان رسید و سری اول مراسم قرعه کشی ساعت 19 برگزار شد.. جشنواره نوروزی 7 برنده دارد که 4 برنده در سری اول مشخص شدند و 3 برنده دیگر در سری دوم مشخص می شوند که امشب، 18 فروردین برگزار می شود.