قریب رئیس هیئت مدیره استقلال می‌شود

رضا افتخاری به عنوان مدیرعامل استقلال به فعالیتش ادامه خواهد داد و قریب رئیس هیئت مدیره می شود ......

رضا افتخاری به عنوان مدیرعامل استقلال به فعالیتش ادامه خواهد داد و قریب رئیس هیئت مدیره می شود ...

رضا افتخاری به عنوان مدیرعامل استقلال به فعالیتش ادامه خواهد داد و قریب رئیس هیئت مدیره می شود

به گزارش مدال و به نقل از وب سایت نود ، اعضای جدید هیئت مدیره استقلال روز یکشنبه از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام شدند و اولین جلسه این هیئت مدیره نیز اوایل هفته آینده که به احتمال فراوان روز شنبه خواهد بود، برگزار می شود.

قرار است در اولین جلسه اعضای جدید هیئت مدیره استقلال مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان و محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارتخانه حضور پیدا کنند که اگر این امکان فراهم نشود، یکی از آنها در جلسه حاضر خواهد بود.

خبر دیگر اینکه محمدحسین قریب رئیس هیئت مدیره استقلال خواهد شد و نایب رئیس هیئت مدیره هم از بین اکبر عباسی ملکی یا حسن زمانی انتخاب می شود. رضا افتخاری هم به عنوان مدیرعامل به کارش ادامه می دهد.

اعضای جدید هیئت مدیره استقلال را محمدحسین قریب، سیدرضا افتخاری، جواد قراب، اکبر عباسی ملکی و حسن زمانی تشکیل می دهند.