قسمت دوم صحبت های برانکو: شجاعی و سید جلال ورزشکاران بزرگی هستند

ادامه صحبت های برانکو در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با تراکتور. ......

ادامه صحبت های برانکو در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار با تراکتور.

تگ ها


ویدئو پرسپولیس فوتبال