قشقایی امتیاز تیم برق را خرید

تیم فوتبال قشقایی با خرید امتیاز تیم برق جدید شیراز به جای این تیم در لیگ یک حاضر میشود ......

تیم فوتبال قشقایی با خرید امتیاز تیم برق جدید شیراز به جای این تیم در لیگ یک حاضر میشود ...

تیم فوتبال قشقایی با خرید امتیاز تیم برق جدید شیراز به جای این تیم در لیگ یک حاضر می‌شود.
با تایید کمیسیون ماده پنج، انتقال امتیاز تیم فوتبال برق جدید شیراز به قشقایی شیراز انجام شد تا از این پس تیم قشقایی در لیگ دسته یک حضور داشته باشد. مدارک این انتقال امتیاز قرار است امروز به سازمان لیگ ارسال شود تا امروز (یکشنبه) قشقایی به جای برق جدید شیراز در هفته نخست لیگ یک مقابل مس رفسنجان حاضر شود.
پیش از آغاز لیگ دسته یک روح‌الله نجف‌پور مالک باشگاه قشقایی، مالکیت برق جدید شیراز را هم در اختیار گرفت.