قضاوت دیدار آلمان و شیلی در جام کنفدراسیون ها به علیرضا فغانی سپرده شد

علیرضا فغانی، داور بین المللی کشورمان، قضاوت دیدار آلمان و شیلی در جام کنفدراسیون ها را برعهده خواهد داشت ......

 علیرضا فغانی، داور بین المللی کشورمان، قضاوت دیدار آلمان و شیلی در جام کنفدراسیون ها را برعهده خواهد داشت. او به همراه کمک های خود قاضی دیدار شیلی و آلمان در جام کنفدراسیون های 2017 هستند

دیدار تیم های شیلی و آلمان پنجشنبه ساعت 22:30 دقیقه در روسیه برگزار می شود و فغانی به همراه رضا سخندان و محمدرضا منصوری این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال