قطعی شدن هشتمین مدال كاروان ایران/ كمیل قاسمی به فینال المپیک رسید

كمیل قاسمی نماینده وزن ۱۲۵ كیلوگرم كشتی كشورمان با شكست دادن ۱۰ بر صفر رقیب امریكایی به فینال رفت و هشتمین مدال كاروان ایران را قطعی كرد ......

كمیل قاسمی نماینده وزن ۱۲۵ كیلوگرم كشتی كشورمان با شكست دادن ۱۰ بر صفر رقیب امریكایی به فینال رفت و هشتمین مدال كاروان ایران را قطعی كرد.

تگ ها


اخبار روز المپیک