قلع و قمع پاریسی‌ها با هنر «کریس رونالدو»

کریس رونالدو باز هم منجی رئال شد و یک دبل به موقع شاگردان زیدان را برنده دیدار رفت برابر پاریسن ژرمن کرد ......

کریس رونالدو باز هم منجی رئال شد و یک دبل به موقع شاگردان زیدان را برنده دیدار رفت برابر پاریسن ژرمن کرد.

تگ ها


طنز ورزشی المپیک