قم میزبان مسابقات آفرود کشوری شد

قم ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه میزبان مسابقات آفرود قهرمانی کشور شد....

به گزارش ورزش سه پیست شهید چمران قم ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه میزبان شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی کشور آفرود خواهد بود.

این مسابقات در رشته اتومبیلرانی از پنجشنبه ۱۴ بهمن به مدت دو روز در شش کلاس آغاز خواهد شد.

کلاس یک، دو، سه، چهار، بانوان و پیشکسوتان، شش کلاس برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در بخش آفرود خواهند بود.


این مسابقات به همت تربیت ‌بدنی سپاه استان قم و در پیست وابسته به آن‌ها برگزار می‌شود.

شایان ذکر است نخستین پیست آفرود به همت سپاه قم در کیلومتر دو جاده اراک احداث شد.

تگ ها


اتومبیل رانی